PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

słowo kluczowe:
rak gruczołu krokowego

Urologia Polska 2007/60/2

Brachyterapia HDR raka gruczołu krokowego
Marek Kanikowski, Janusz Skowronek, Piotr Milecki, Magda Kubaszewska, Adam Chicheł

Urologia Polska 2006/59/4

Kojarzenie hormonoterapii z miejscowymi metodami leczenia w przypadku raka gruczołu krokowego
Elżbieta Senkus-Konefka

Urologia Polska 2006/59/2

Znaczenie hormonów steroidowych w etiopatogenezie raka gruczołu krokowego
Marcin Matych

Urologia Polska 2005/58/3

Zachorowalność na nowotwory złośliwe gruczołu krokowego w województwie małopolskim w latach 1999-2001
Jadwiga Rachtan, Andrzej Sokołowski, Małgorzata Geleta, Łucja Molong

Urologia Polska 2005/58/2

Zapobieganie uszkodzeniom tkanki kostnej i jej leczenie u chorych na raka gruczołu krokowego
Tomasz Demkow

Urologia Polska 2005/58/1

Jakość życia po prostatektomii radykalnej
Bartłomiej Gliniewicz, Andrzej Sikorski

Urologia Polska 2004/57/4

Wyniki badań przesiewowych, mających na celu wczesne wykrycie raka stercza
Jakub Dobruch, Andrzej Borówka, Artur A. Antoniewicz, Piotr Chłosta

Urologia Polska 2002/55/4

Ocena przydatności laparoskopowej limfangiektomii biodrowo-zasłonowej dla ustalenia stopnia zaawansowania klinicznego raka gruczołu krokowego
Piotr Marczyński

Urologia Polska 2001/54/4

Radioterapia jako jedna z opcji leczenia miejscowo zaawansowanego raka gruczołu krokowego
Piotr Milecki, Grażyna Stryczyńska, Tomasz Stachowski, Zbigniew Kwias

Urologia Polska 2001/54/3

Późne powikłania po radykalnej radioterapii z powodu raka gruczołu krokowego. Opis przypadku
Piotr Marczyński, Piotr Pęczkowski, Artur Sieczych, Tomasz Kalinowski