PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

słowo kluczowe:
stercz rak rozsiane wykrzepianie śródnaczyniowe leczenie antyfibrynolityczne

Urologia Polska 1996/49/1

ZESPÓŁ ROZSIANEGO WYKRZEPIANIA WEWNĄTRZN ACZYNIOWEGO U CHOREGO Z ZAAWANSOWANYM RAKIEM GRUCZOŁU KROKOWEGO
Artur Sieczych, Tomasz Demkow, Wojciech Rogowski, Grzegorz Madej