PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

słowo kluczowe:
drogi moczowe nowotwory zabiegi przezskórne Ureterorenoskopia

Urologia Polska 1998/51/3

ENDOSKOPOWE LECZENIE NOWOTWORÓW GÓRNYCH DRÓG MOCZOWYCH
Andrzej Borkowski