PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

słowo kluczowe:
nerka nowotwory u dziec

Urologia Polska 1996/49/3

RZADKIE NOWOTWORY NEREK U DZIECI *
Krystyna Sawicz-Birkowska, Maciej Bagłaj, Wojciech Apoznański