PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

słowo kluczowe:
gruczoł krokowy epitestosteron

Urologia Polska 1996/49/3

EPITESTOSTERON ? ENDOGENNY ANTYANDROGEN
Marek Mędraś, Andrzej Basiewicz