PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

słowo kluczowe:
gruczoł krokowy rak gruczołu krokowego prostatektomia radykalna limfadenektomia

Urologia Polska 1998/51/3

LIMFADENEKTOMIA W RAKU STERCZA
Grzegorz Herlinger, Jacek Rykowski, Magdalena Czubak, Jan Szymanowski