PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

słowo kluczowe:
drogi moczowe zakażenia leczenie.

Urologia Polska 1996/49/2

CZYNNIKI BAKTERYJNE W ZNAMIENNEJ BAKTERIURII U PACJENTÓW Z ZAKAŻENIAMI DRÓG MOCZOWYCH
Irena Wróblewska, Małgorzata Kępa, Danuta Idzik, Joanna Myrczek, Świetlana Głąb