PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

słowo kluczowe:
moczowód przetoka moczowodowo-jelitowa leczenie

Urologia Polska 1999/52/4

PRZETOKA MOCZOWODOWO-OKRĘŻNICZA
Andrzej Lemański, Dariusz Krzemiński, Dariusz Nalej