PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

słowo kluczowe:
jądro nowotwór Leydigioma

Urologia Polska 1998/51/1

KRWIAK OSŁONEK JĄDRA JAKO PIERWSZY OBJAW NOWOTWORU JĄDRA WYWODZĄCEGO SIĘ Z KOMÓREK LEYDIGA
Piotr Humański, Andrzej Menduś