PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

słowo kluczowe:
układ narządów moczowych kamica badania biochemiczne.

Urologia Polska 1996/49/2

WYBRANE PROBLEMY NAWROTOWEJ KAMICY UKŁADU MOCZOWEGO CZĘŚĆ I: OCENA WARTOŚCI DIAGNOSTYCZNEJ I ROKOWNICZEJ WYBRANYCH BADAŃ BIOCHEMICZNYCH MOCZU
Elżbieta Panasiuk-Jarzyło