PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

słowo kluczowe:
gruĽlica układu moczowego

Urologia Polska 2002/55/2

Współistnienie raka nerkowokomórkowego i gruĽlicy układu moczowego u 22-letniej kobiety
Wojciech Kołaczyk, Jarosław Lewandowski