PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

słowo kluczowe:
gruźlica układu moczowego

Urologia Polska 2002/55/2

Współistnienie raka nerkowokomórkowego i gruźlicy układu moczowego u 22-letniej kobiety
Wojciech Kołaczyk, Jarosław Lewandowski