PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

słowo kluczowe:
pęcherz moczowy guz pęcherza nerw zasłonowy niezamierzone skurcze przywodzicieli (nsp) blokada nerwu zasłonowego

Urologia Polska 1999/52/3

ZAPOBIEGANIE SKURCZOM MIĘŚNI PRZYWODZICIELI UDA W CZASIE ELEKTRORESEKCJI GUZÓW PĘCHERZA MOCZOWEGO
Wiesław Wargocki, Tomasz Szydełko