PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

słowo kluczowe:
pęcherz moczowy rak pęcherza moczowego czas przeżycia ? ploidia DNA

Urologia Polska 1996/49/4

PLOIDIA DNA A CZAS PRZEŻYCIA PACJENTÓW Z GUZAMI PĘCHERZA MOCZOWEGO. BADANIA RETROSPEKTYWNE
Anna Kołodziej, Danuta Duś, Bogdana Dąbrowska, Jerzy Lorenz