PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

słowo kluczowe:
jelito grube

Urologia Polska 2004/57/4

Leczenie przetoki pęcherzowo-esiczej w przebiegu uchyłkowatości jelita grubego powikłanej wtórnym, obustronnym odpływem pęcherzowo-moczowodowym
Dariusz Krzemiński, Dariusz Nalej, Andrzej Lemański, Zbigniew Mysiński, Marcin Szepietowski

Urologia Polska 2002/55/3

Resekcja en bloc raka jelita grubego naciekającego pęcherz moczowy, macicę, przydatki i jelito cienkie
Marek Długosz

Urologia Polska 2002/55/2

Przetoka pęcherzowo-esicza w przebiegu uchyłkowatości jelita grubego
Dariusz Krzemiński, Marcin Szepietowski