PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

słowo kluczowe:
rekonstrukcja laparoskopowa

Urologia Polska 2003/56/2

Laparoskopowa technika wytworzenia pochwy z wykorzystaniem izolowanego odcinka esicy
Wiesław Urbanowicz, Jerzy Starzyk, Michał Wolnicki, Marek Górniak, Janusz Sulisławski