PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

słowo kluczowe:
limfangiektomia

Urologia Polska 2002/55/4

Ocena przydatności laparoskopowej limfangiektomii biodrowo-zasłonowej dla ustalenia stopnia zaawansowania klinicznego raka gruczołu krokowego
Piotr Marczyński