PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

słowo kluczowe:
nerka nowotwory angiomyolipoma zespół Bourneville'a.

Urologia Polska 1996/49/1

OBUSTRONNA ANGIOMYOLIPOMA NEREK W PRZEBIEGU ZESPOŁU BOURNEVILLE'A
Marek Załęski, Telesfor Saracyn, Andrzej Krajewski