PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

słowo kluczowe:
jądro nowotwór obustronny synchroniczny

Urologia Polska 1999/52/2

JEDNOCZASOWE WYSTĘPOWANIE RÓŻNYCH HISTOLOGICZNIE NOWOTWORÓW JĄDER O NISKIM STOPNIU ZAAWANSOWANIA
Wojciech Gnacik, Maciej Kupajski, Jan Myrta