PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

słowo kluczowe:
czasowa wysokodawkowa brachyterapia

Urologia Polska 2003/56/1

Brachyterapia wysokodawkowa wraz z napromienianiem z pól zewnętrznych w leczeniu chorych z rakiem stercza
Zbigniew Wolski, Andrzej Wronczewski, Roman Makarewicz, Anna Wronczewska