PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

słowo kluczowe:
biomedical information Internet MedLine database

Urologia Polska 2008/61/4

Technology of searching information in the bibliographic database MedLine
Ihor Shadyorkin1, Viktoriya Shadyorkina2, Alexander Shulyak3, Marian Tarchynets4