PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

słowo kluczowe:
pęcherz moczowy rak pęcherza moczowego ? BCG-terapia

Urologia Polska 1997/50/2

OCENA PORÓWNAWCZA SKUTECZNOŚCI LECZENIA PREPARATAMI BCG I ADRIBLASTYNĄ W GRUPIE CHORYCH Z POWIERZCHOWNYMI GUZAMI PĘCHERZA MOCZOWEGO
Piotr Kaczmarek, Eugeniusz Miękoś