PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

słowo kluczowe:
leczenie hormonalne

Urologia Polska 2007/60/2

Znaczenie stężenia testosteronu w surowicy u chorych leczonych hormonalnie z powodu raka stercza
Jakub Dobruch, Andrzej Borówka

Urologia Polska 2006/59/3

Mechanizmy leżące u podstaw hormonooporności raka stercza
Jakub Dobruch, Andrzej Borówka

Urologia Polska 2006/59/1

Side effects of hormonal therapy in prostate cancer
Mmc Van Den Heijkant, Jjmch De La Rosette, Tm De Reijke
Nowy sposób leczenia hormonalnego chorych na raka stercza z użyciem antagonisty LHRH
Jakub Dobruch, Andrzej Borówka