PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

słowo kluczowe:
pęcherz moczowy rak S-transferaza glutationu genotyp

Urologia Polska 1997/50/4

S-TRANSFERAZA GLUTATIONOWA JAKO GENETYCZNY MARKER RYZYKA PODATNOŚCI NA ROZWÓJ RAKA PĘCHERZA MOCZOWEGO
Wiesław Sokołowski, Renata Jaskuła-Sztul, Ryszard Szpera, Krzysztof Szyfter