PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

słowo kluczowe:
stercz rak stercza ultrasonografia TRUS

Urologia Polska 1998/51/1

OCENA PRZYDATNOŚCI ULTRASONOGRAFII PRZEZODBYTNICZEJ STERCZA (TRUS) W DIAGNOSTYCE RAKA TEGO NARZĄDU
Wojciech Szewczyk, Marcin Szkodny, Andrzej Preisner, Krzysztof Bar