PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

słowo kluczowe:
pęcherz moczowy ? rak pęcherza moczowego ?terapia BCG ? objawy uboczne

Urologia Polska 1999/52/4

OBJAWY UBOCZNE JAKO WYNIK STOSOWANIA ZAWIESINY PRĄTKA BCG U CHORYCH Z POWIERZCHOWNYM RAKIEM PĘCHERZA MOCZOWEGO
Piotr Kaczmarek, J. Kowalski, Jerzy Niemirowicz