PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

słowo kluczowe:
stercz radykalna prostatektomia zespolenie cewkowo-pęcherzowe cystografia

Urologia Polska 2000/53/1

PRZYDATNOŚĆ CYSTOGRAFII W OCENIE ZESPOLENIA CEWKOWO-PĘCHERZOWEGO PO RADYKALNEJ PROSTATEKTOMII
Tomasz Demkow, Tomasz Wiśniewski