PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

słowo kluczowe:
penis

Urologia Polska 2008/61/1

Starzenie się mężczyzny a zaburzenia erekcji
Barbara Darewicz, Marta Skrodzka, Jacek Kudelski, Marcin Chlabicz, Eugeniusz Malczyk
Liszaj twardzinowy i zanikowy męskich narządów
Igor Michajłowski, Marcin Matuszewski, Jerzy Michajłowski, Michał Sobjanek, Adam Włodarkiewicz, Kazimierz Krajka

Urologia Polska 2007/60/3

Successful reanastomosis of almost complete amputated segment of penis without microsurgical technique
Ryszard Jankiewicz

Urologia Polska 2007/60/2

Giant leiomyoma of the glans penis
Sławomir Dutkiewicz, Anna Nasierowska-Guttmejer, Alojzy Witeska

Urologia Polska 2006/59/4

Ocena czynników wpływających na przerzuty raka prącia do regionalnych węzłów chłonnych
Tomasz Kalinowski, Tomasz Demkow, Roman Sosnowski, Tomasz Chwaliński
Ocena wyników i satysfakcji z leczenia cytrynianem sildenafilu zaburzeń wzwodu prącia u mężczyzn stosujących steroidy anaboliczne w celach niemedycznych
Roland Dadej

Urologia Polska 2006/59/1

Rekonstrukcja prącia po urazowej amputacji
Tomasz Zieliński, Julia Kruk-Jeromin

Urologia Polska 2005/58/4

Przypadek uszkodzenia funkcji wydzielniczej przysadki i jąder oraz zaburzeń wzwodu prącia u 23-letniego mężczyzny w wyniku stosowania steroidów anabolicznych w celach niemedycznych
Roland Dadej

Urologia Polska 2005/58/3

Zaburzenia erekcji w zespole miednicznego podkradania
Michał Tkocz, Damian Ziaja, Przemysław Nowakowski
Sava V. Perovic

Urologia Polska 2005/58/2

Ocena skuteczności wewnątrzjamistego wycięcia płytki w przypadku choroby Peyronie
Barbara Darewicz, Jacek Kudelski, Janusz Darewicz, Tomasz Gołąbek

Urologia Polska 2005/58/1

Przypadek łagodnego guza prącia typu neurilemmoma
Marcin Matuszewski, Kazimierz Krajka

Urologia Polska 2004/57/2

Molekularne mechanizmy erekcji i ich zaburzenia związane z procesami starzenia organizmu
Sławomir Dutkiewicz

Urologia Polska 2004/57/1

Leczenie stulejki za pomocą miejscowo stosowanego betamethazonu: analiza skuteczności i kosztów
Marek Orkiszewski, Marek Mackiewicz, Joanna Madej

Urologia Polska 2003/56/2

Priapizm - współczesne poglądy
Ireneusz Ostrowski, Artur A. Antoniewicz
Priapizm - opis doraźnej operacji naprawczej
Artur Pietrusa, Wiesław Duda, Andrzej Szedel, Zbigniew Markiel

Urologia Polska 2002/55/3

Liszaj twardzinowy i zanikowy jako najczęstsza przyczyna nabytej stulejki
Marek Długosz
Zastosowane piłki Gigliego w leczeniu zadzierzgnięcia prącia
Dariusz Krzemiński, Dariusz Nalej

Urologia Polska 2002/55/2

Wpływ zakażeń human papillomavirus (HPV) na powstanie raka prącia
Sławomir Dutkiewicz,Marek Tomasz Szkoda, Alojzy Witeska
Małoinwazyjna metoda chirurgicznego leczenia wrodzonych skrzywień prącia
Marek Urban, Krzysztof Bar, Robert Klijer, Dariusz Stępnik
Złamanie prącia z urazem cewki moczowe
Dariusz Borowiec, Krzysztof Bar, Jerzy Michalak

Urologia Polska 2001/54/3

Rola uzupełniającej radioterapii w leczeniu chorych na raka prącia z przerzutami do węzłów chłonnych pachwinowych po zabiegu limfadenektomii
Piotr Pęczkowski, Małgorzata Pilichowska
Wstępna ocena leczenia cytostatycznego programem BMC (bleomycyna, metotreksat, cispiatyna) chorych na zaawansowanego raka prącia
Tomasz Kalinowski, Beata Paluchowska, Tomasz Demkow
Liszaj twardzinowy i zanikowy - opis trzech przypadków
Wojciech Ejchman, Tomasz Wasyłyszyn

Urologia Polska 2001/54/2

Wartość wczesnego wycięcia pachwinowych węzłów chłonnych u chorych z rakiem prącia
Mieczysław Fryczkowski, Zenon Wielicki, Jan Plaża, Jacek Huk, Magdalena Krauze Wielicka

Urologia Polska 2001/54/1

Własne doświadczenia w leczeniu raka prącia
Zygmunt Dobrowolski, Jacek Kusionowicz, Mieczysław Gałęzia, Bolesław Papla, Piotr Faron