PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

słowo kluczowe:
liszaj twardzinowy i zanikowy (LSA)

Urologia Polska 2001/54/3

Liszaj twardzinowy i zanikowy - opis trzech przypadków
Wojciech Ejchman, Tomasz Wasyłyszyn