PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

słowo kluczowe:
starzenie się

Urologia Polska 2002/55/4

Aspekty stosowania testosteronu u mężczyzn w podeszłym wieku
Andrzej Łęcki