PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

słowo kluczowe:
układ moczowy gruźlica leczenie.

Urologia Polska 1996/49/2

UWAGI NA TEMAT TRUDNOŚCI W ROZPOZNAWANIU I LECZENIU GRUŹLICY UROGENITALNEJ I NAJCZĘŚCIEJ POPEŁNIANYCH BŁĘDÓW
Zofia Salska