PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

słowo kluczowe:
leczenie endoskopowe

Urologia Polska 2006/59/4

Rekonstrukcje endoskopowe całkowitej pourazowej niedrożności cewki moczowej
Andrzej Zbigniew Buczyński

Urologia Polska 2003/56/2

Ureterocoele z moczowodem olbrzymim - obserwacje własne
Andrzej Paradysz, Mieczysław Fryczkowski, Zofia Krauze-Balwińska