PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

słowo kluczowe:
układ narządów moczowych kamica nerkowa test obciążenia wapniem

Urologia Polska 1996/49/4

WYBRANE PROBLEMY OTONAWROTOWEJ KAMICY UKŁADU MOCZOWEGO CZĘŚĆ II. WARTOŚĆ DIAGNOSTYCZNA TESTU OBCIĄŻENIA WAPNIEM
Elżbieta Panasiuk-Jarzyło