PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

słowo kluczowe:
szczawian wapnia

Urologia Polska 2002/55/3

Kwas moczowy jako składnik kamieni szczawianowo-wapniowych: implikacje diagnostyczne i terapeutyczne
Krzysztof Safranow, Piotr Machoy