PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

słowo kluczowe:
moszna zespół ostrej moszny leczenie

Urologia Polska 1998/51/3

ZESPÓŁ OSTREJ MOSZNY ? WYNIKI LECZENIA
Wiesław Duda, Jan Kawecki, Mirosław Salamon, Krzysztof Łukojć, Krzysztof Sacha, Andrzej Szurkowski