PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

słowo kluczowe:
badanie urodynamiczne ciśnienie wyciekania pomiar ciśnienia cewkowego testy neurofizjologiczne

Urologia Polska 2008/61/3

Techniki badań urodynamicznych: pułapki techniczne i trudności interpretacyjne wyników – część II
Andrzej Prajsner