PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

słowo kluczowe:
nerka samoistne pęknięcie choroba Heinego-Medina

Urologia Polska 1997/50/2

SAMOISTNE PĘKNIĘCIE NERKI TRUDNOŚCI DIAGNOSTYCZNE
Jacek Ołubiec, Jarosław Głuchowski, Janusz Kordasz