PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

słowo kluczowe:
rak gruczołu krokowego? przerzuty do kości ?napromienianie

Urologia Polska 1998/51/2

OCENA WARTOŚCI PALIATYWNEGO NAPROMIENIANIA PRZERZUTÓW DO KOŚCI U CHORYCH NA RAKA GRUCZOŁU KROKOWEGO
Piotr Pęczkowski, Małgorzata Pilichowska, Grzegorz Madej