PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

słowo kluczowe:
jądro odnerwienie zmiany morfologiczne

Urologia Polska 1996/49/4

OBRAZ MORFOLOGICZNY KANALIKÓW NASIENNYCH JĄDER SZCZURA PO ODNERWIENIU
Bolesław Otulakowski