PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

słowo kluczowe:
markery nowotworowe

Urologia Polska 2007/60/3

Biologiczne markery nowotworowe w guzach zarodkowych jądra
Agata Wlazło, Agnieszka Chaładaj-Kujawska, Tomasz Demkow