PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

słowo kluczowe:
stercze | rak stercza | maksymalna blokada androgenowa > Zoladex LA

Urologia Polska 2001/54/4

Ocena skuteczności i bezpieczeństwa leczenia zaawansowanego raka stercza gosereliną o przedłużonym działaniu i bikalutamidem
Tomasz Szopiński, Artur Antoniewicz, Mieczysław Koziarski, Andrzej Borówka