PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

słowo kluczowe:
nerka kamica odlewowa leczenie ESWL

Urologia Polska 1997/50/3

PRZYCZYNY NIEPOWODZENIA W LECZENIU KAMICY ODLEWOWEJ NEREK METODĄ ESWL Z UŻYCIEM CEWNIKA PODWÓJNIE ZAGIĘTEGO
Tomasz Demkow, Philip Clark, Andrzej Borkowski