PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

słowo kluczowe:
prącie choroba Peyroniego sterydoterapia

Urologia Polska 1997/50/1

MIEJSCOWA STERYDOTERAPIA W CHOROBIE PEYRONIEGO
Janusz Dembowski, Marek Górecki, Zenona Jabłońska