PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

słowo kluczowe:
jądro nowotwór przerzuty

Urologia Polska 2000/53/1

RZADKI PRZYPADEK PRZERZUTU NASIENIAKA JĄDRA DO NERKI
Marek Wrona, Marek Lipiński, Marek Sosnowski, Leszek Jeromin