PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

słowo kluczowe:
nerka nowotwory rak jasnokomórkowy chłoniak pierwotny ? dystopia nerki

Urologia Polska 1997/50/2

PRZYPADEK WSPÓŁISTNIENIA RAKA JASNOKOMÓRKOWEGO I PIERWOTNEGO CHŁONIAKA ZŁOŚLIWEGO W NERCE MIEDNICZNEJ
Marek Górecki, Wojciech Apoznański, Michał Jeleń, Tomasz Szydełko, Tadeusz Niezgoda, Elżbieta Górzyńska