PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

słowo kluczowe:
jądro zgorzel Fourniera diagnostyka leczenie

Urologia Polska 1998/51/1

ZGORZEL FOURNIERA. OPIS PRZYPADKU
Bolesław Kuzaka, Radosław Jardanowski, Piotr Dobroński