PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

słowo kluczowe:
krwiomocz

Urologia Polska 2002/55/2

Endometrioza pęcherza moczowego i moczowodu - opis przypadku
Wojciech Pypno, Maciej Zbrzeźniak, Adam Gajda, Joanna Ostrowska