PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

słowo kluczowe:
paratyreoidektomia

Urologia Polska 2002/55/3

Wpływ paratyreoidektomii na dalsze losy kamicy nerkowej u chorych z gruczolakiem przytarczyc. Doniesienie wstępne
Bogusław Kosiński, Anhelli Syrenicz, Norbert Taraszkiewicz