PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

słowo kluczowe:
stercz łagodny rozrost stercza przezcewkowa hipertermia mikrofalowa (TUMT)

Urologia Polska 1996/49/4

MIEJSCOWA PRZEZCEWKOWA HIPERTERMIA MIKROFALOWA (TUMT) W LECZENIU PRZEWLEKŁEGO NIEBAKTERYJNEGO ZAPALENIA ORAZ ŁAGODNEGO ROZROSTU STERCZA*
Maciej Gruszczyński, Czesław Pawlak, Eugeniusz Miękoś