PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

słowo kluczowe:
stercz dysplazja nabłonka

Urologia Polska 2000/53/2

ŚRÓDNABŁONKOWA DYSPLAZJA STERCZA
Marian Sulik
ŚRÓDNABŁONKOWA DYSPLAZJA STERCZA W MATERIALE OLIGOBIOPSYJNYM PACJENTÓW Z PODEJRZENIEM RAKA
Marian Sulik, Barbara Darewicz, Andrzej Kuźmicz, Jarosław Szymański