PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

słowo kluczowe:
chemioterapia dopęcherzowa

Urologia Polska 2002/55/1

Chemioterapia dopęcherzowa w leczeniu powierzchownego raka pęcherza moczowego
Anna Kołodziej, Janusz Dembowski